Periaatteemme

Maksuton paikallislehti

Puheenaiheet on maksuton verkkolehti, joka kertoo paikallisista asioista: uutisista ja muista puheenaiheista. Puheenaiheet noudattaa hyvää lehtimiestapaa ja pyrkii toimimaan muutoinkin paitsi lainsäädännön mukaan myös eettisesti. Lehti ei esimerkiksi julkaise pikavippimainoksia.

Puheenaiheet ei ole osa sosiaalista mediaa. Vapaamuotoisia verkossa käytäviä keskusteluja varten on jo tarjolla riittämiin paikallisiakin mahdollisuuksia. Moderoimattomien eli ennalta tarkastamattomien kirjoitusten julkaiseminen ei myöskään sovi lehden journalistiseen linjaan.

Puheenaiheet hyödyntää verkon tuomia mahdollisuuksia laajasti. Lehti esimerkiksi julkaisee runsaasti kuvia, koska niiden julkaiseminen ei – toisin kuin paperilehdissä – lisää kustannuksia ja koska kuvat kyetään julkaisemaan suuressa koossa ja hyvälaatuisina. Lehden yksi perusjuttutyyppi onkin kuva-artikkeli.

Jutut julkaistaan tuoreeltaan, koska niitä ei ole tarpeen pantata paperilehden ilmestymispäivien mukaan. Puheenaiheet alkaa vähitellen käyttää elävää kuvaa ja ääntä uutisoinnissaan. Kaikki lehden kalustohankinnat on tehty tätä silmällä pitäen. Koulutus on edelleen meneillään.

Puheenaiheet on paitsi perinteisen kaltainen valokuviin ja kirjoituksiin perustuva paikallinen lehti, jota julkaistaan verkossa, jatkossa myös paljon muuta. Siihen tekniikan kehitys antaa erinomaiset mahdollisuudet.

Tässä ajassa toimiva paikallinen ilmoitusväline

Puheenaiheet tarjoaa paikallisille yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden hyödyntää nykyajan tekniikkaa paikallisesti ja asiakkaita puhuttavan paikallisen toimituksellisen sisällön yhteydessä. Se onkin nähtävä keinona vahvistaa paikallisten yritysten elinvoimaa maakunnallisten, valtakunnallisten ja sitä laajempien digitaalisten medioiden ylivallan luomassa vaikeassa kilpailutilanteessa.

Jollemme perustellusti uskoisi lehden vahvistavan yritystoiminnan edellytyksiä sen toiminta-alueella, emme lehteä perustaisi. Puheenaiheet onkin teknisesti tässä ajassa, ulkoasultaan tarkoin harkittu ja vankan journalistisen kokemuksen ansiosta eettisesti vahvalla perustalla.

Pitkään kokemukseen perustuva on myös linjaus, että lehden on aina ajateltava ensi sijassa lukijoidensa etua. Vain kertomalla rehellisesti kaikista lukijoita eniten kiinnostavista asioista lehti voi saavuttaa niin vankan suosion ja luottamuksen, että lehti on mahdollisimman kustannus­tehokas ilmoitusväline.

Vuosikymmenten tuottaman kokemuksen mukainen on myös se linjaus, että ilmoitushinnoittelu on läpinäkyvää ja kaikille asiakkaille yhtäläistä. Hinnan ratkaisevat yksinomaan ilmoittajan ilmoitusvolyymi, ilmoituksen paikka, ilmoituksen julkaisun ajankohta ja kesto sekä ilmoituksen aiheuttama työmäärä ja muut kustannukset. Puheenaiheissa keskitytään lukijoita ja siten myös yrityksiä ja yhdistyksiä palvelevan toiminnan kehittämiseen – ei esimerkiksi ilmoituspäätöksiä yrityksissä tekevien kestitsemiseen.

Lehti ei aluksi myy aktiivisesti ilmoituksia, koska verkkolehden on ennen ilmoitusmyynnin aloittamista saavutettava tutkitusti (Google analytics) sellainen asema alueen asukkaiden ja kesäasukkaiden sekä alueella työskentelevien ja opiskelevien keskuudessa, että ilmoittaja tietää, mitä rahallaan saa. Mikäli jotkut yritykset kuitenkin haluavat hyödyntää uuden lehden ilmoitus­tiloja jo ennen aktiivisen myynnin aloittamista, on asiasta syytä keskustella toimitusjohtajan kanssa.

Paikallinen kustantaja

Puheenaiheita kustantaa sastamalalainen osakeyhtiö Southwestern mind and language Oy (suomeksi Lounaan mieli ja kieli Oy), joka on jatkoa samojen yrittäjien vuodesta 2004 Sastamalassa toimineelle ja erikoissairaanhoitoon keskittyneelle yritykselle.

Yhtiömuodon muutoksen yhteydessä osakeyhtiön toimiala laajeni vuonna 2017 ja yhtiöön perustettiin kaksi aputoiminimeä: julkaisutoimintaan keskittyvä Lounaan puheenaiheet ja opetustoimintaan keskittyvä Kanta ja suffiksit.

Yhtiön toimitusjohtaja on filosofian maisteri Juha-Tapani Kusnetsoff (040-9609600 tai [email protected]) ja hallituksen puheenjohtaja psykologian maisteri Tarja Soini-Kusnetsoff.

Yhtiön toimitilat sijaitsevat pääosin osoitteessa Puistokatu 19, 38200 Sastamala eli Vammalan pääkadun varrella muun muassa Vammalan 1. apteekin ja Villihinnan naapurissa. Samoissa tiloissa toimi aikanaan Matkapoikien taloushallinto.

Alueen tunteva, kokenut päätoimittaja

Puheenaiheiden päätoimittajana toimii vuodesta 2002 Sastamalassa asunut toimittaja sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Juha-Tapani Kusnetsoff, joka on aiemmin työskennellyt muun muassa Salon Seudun Sanomissa, Pohjalaisessa ja Laitilan Sanomissa sekä 20 vuotta Alma Media -konsernin lehdissä. Toimitussihteerinä Kusnetsoff on toiminut kolmesti viikossa ilmestyneessä Laitilan Sanomissa ja viisipäiväisessä Valkeakosken Sanomissa. Tuottajana hän on toiminut Alma Median paikallislehtien yhteistuotannossa Nokialla ja Valkeakoskella sekä tulosvastuisena päätoimittajana Harjavallan Seudussa, kaksipäiväisessä Sydän-Satakunnassa, Uutismarkussa ja Merikarvia-lehdessä. Kusnetsoff on työskennellyt lisäksi toimittajana Satakunnan Kansassa ja Aamulehdessä yhteensä lähes vuosikymmenen sekä erikoistoimittaja Alman paikallislehtien yhteistuotannossa Sastamalassa.

Kaikkiaan neljännesvuosisadan lehtiä toimittanut päätoimittaja opiskeli nuoruudessaan Helsingin yliopistossa viestintää, valtio-oppia ja poliittista historiaa. Myöhemmin hän on opiskellut kauppatieteitä ja johtamista Helsingin kauppakorkeakoulussa, draamapedagogiikkaa Jyväskylän avoimessa yliopistossa sekä suomen kieltä, kirjallisuutta ja kasvatustiedettä Tampereen yliopistossa. Lisäksi hän vastasi aikanaan Alma Median paikallislehtien omalle toimitukselliselle henkilökunnalleen järjestämästä jatkokoulutuksesta.