Sastamalan Kaupunki Ilmoittaa

Suodenniemen Jyrmystien asemakaavan muutos 2019

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 25.11.2019 asettaa nähtäville Suodenniemen Jyrmystien asemakaavan muutoksen ehdotuksen. Suunnittelualue käsittää osan korttelista 14 sekä lähivirkistysaluetta. Tavoitteena on liittää kaavalla lähivirkistysalueeksi kaavoitetulta alueelta lunastettu määräala korttelialueeseen, joka sallii myös yritystoimintaa varten rakennettavien rakennusten rakentamisen korttelialueella.

Suodenniemen Jyrmystien asemakaavan muutos ehdotus on nähtävillä osallisten kuulemista varten 4.12.2019 – 13.01.2020 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Suodenniemen kirjastossa. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen kaupunginhallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella [email protected]

27.11.2019 Kaupunginhallitus


Kaavan voimaantulokuulutus – Tyrvään Pappilan ympäristön asemakaavan muutos

Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.9.2019 § 221 hyväksynyt Tyrvään pappilan ympäristön 7.6.2019 päivätyn ja 4.9.2019 tarkistetun asemakaavan muutoksen.

Kaupunginhallituksen päätös on lainvoimainen.

4.11.2019 Kaupunginhallitus


ASEMAKAAVOITUS

Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos ehdotus

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 23.9.2019 asettaa nähtäville Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen. Tavoitteena on ajanmukaistaa kaava, tutkia alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia ja tehdä suunnitellun kevyen liikenteen väylän edellyttämät muutokset Mouhijärventien liikennealueeseen

Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos ehdotus on nähtävillä osallisten kuulemista varten 2.10. – 4.11.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Mouhijärven kirjastossa. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen kaupunginhallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella [email protected].

25.9.2019 Kaupunginhallitus


Yrityspuisto Sykkeen asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus

Kaavan tarkoituksena on nykyaikaisen, tasokkaan ja tulevaisuuden haasteita vastaavan uuden yrityspuiston mahdollistaminen ja olemassa olevan teollisuusalueen kehittäminen. Lisätietoja antaa maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela, puh. 050 077 6138, [email protected]

Asemakaavaehdotus on nähtävillä osallisten kuulemista varten 2.9.–2.10.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Mahdolliset kirjalliset muistutukset ehdotuksista tulee jättää tänä aikana Sastamalan kaupunginhallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella [email protected]

28.8.2019 Kaupunginhallitus


ASEMAKAAVOITUS

Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 1.7.2019 asettaa nähtäville Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutosehdotuksen ja selostuksen liitteineen. Suunnittelualue käsittää Vammaskosken pohjoispuolen alueen, jolla sijaitsevat Tyrvään pappila, pappilan vanha kivinavetta, seurakuntatalo, kaksikerroksiset rivitalot ja kaksi nelikerroksista kerrostaloa.

Tavoitteena on mahdollistaa Tyrvään pappilan uusi käyttötarkoitus kulttuuripalveluiden tuottajana, kivinavetan uuden käytön mahdollistaminen museon muutettua sieltä pois, sekä mahdollistaa alueen toimintojen kehittyminen alueella tutkimalla lisärakentamisen mahdollisuuksia. Suunnittelualueen itäosassa kaavaa on muutettu vastaamaan toteutunutta tilannetta.

Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutosehdotus ja selostus liitteineen on nähtävillä osallisten kuulemista varten 10.7.–26.8.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen kaupunginhallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella [email protected]. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520.

Sastamalassa 2.7.2019 KAUPUNGINHALLITUS


KAAVAN VOIMAANTULOKUULUTUS

Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.5.2019 § 127 hyväksynyt Kiikoisten Tervahaudan 26.4.2019 päivätyn asemakaavan. Kaupunginhallituksen päätös on lainvoimainen.

Sastamalassa 1.7.2019 KAUPUNGINHALLITUS


SASTAMALAN KAUPUNGIN KESKITETTY LOMA-AIKA
8.–28.7.2019 (viikot 28–30)

Kaupungin puhelinvaihde 03 52 131 palvelee ma–to klo 8.00–15.30 ja pe klo 8.00–15.00.
Kaupungintalo on keskitetyn loma-ajan suljettu.
Postia voi jättää kaupungintalon pääoven vieressä olevaan postilaatikkoon.
Kaupungin ilmoitustaulun ajankohtaiset kuulutukset ovat nähtävillä kaupungintalon ulko-ovessa. Nii-hin liittyvät tiedustelut keskushallinnon päivystysnumerosta 050 313 0431.

Aikuissosiaalityö Sosiaalikeskuksen neuvonta on suljettuna keskitetyn loma-ajan 8.–28.7., mutta palvelee kiireellisissä asioissa puhelimitse ma–pe klo 9.00–11.00 ja lisäksi to klo 12.00–14.00, p. 03 5213 4114. Aikuissosiaalityön työntekijöiden puhelinajat ovat käytössä. Asiointi vain ajanvarauk-sella.

Lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalipalvelut ja lastensuojelu toimivat koko kesän, mutta 1.7.–28.7. toimitaan supistetulla resurssilla. Kiireelliset työtehtävät menevät kiireettömien edelle. Asiointi vain ajanvarauksella.

Kiireellisissä sosiaalihuollon ja lastensuojelullisen avun tarpeen tilanteissa virka-aikainen sosiaali-päivystys puh. 050 536 7764 klo 8.00–16.00 ja muina aikoina 112. Sosiaalipäivystyksen numero ottaa vastaan myös yhteydenottopyynnöt ja lastensuojeluilmoitukset.

Lastenvalvojapalvelut on suljettuna 22.7.–4.8.

Perheneuvola on suljettuna 8.–28.7.

Sastamalan toimintakeskus (Aarnontie 17) on suljettuna 8.7.–7.8.

Vammaispalvelutoimistolla (Aarnontie 17 B 1, 3. krs) ei ole asiakasvastaanottoa 8.–28.7. Puhe-linpäivystys vaihteen kautta maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9.00–10.00.

Maankäyttö on avoinna rajoitetuin palveluin. Päivystysnumero 040 826 8417.

Yhdyskuntatekniikka, päivystysnumero 040 632 6055.

Sastamalan Lomituspalvelut on suljettuna 8.–28.7. Päivystysnumero kiireellisissä tapauksissa 050 505 6228 klo 9–12.

Sastamalan Lämpö, päivystysnumero 040 159 2719.

Sastamalan Veden toimisto on suljettuna 15.–21.7. Laskutus-, omistajanvaihdos-, lukemailmoitus- ja liittymisasioissa pyydetään ottamaan yhteyttä toimistoon 22.7. klo 8.00 alkaen.

Sulkuaikana ilmoituksia voi jättää sähköpostiin mailto:[email protected] sekä kulutuswebbiin https://www.kulutus-web.com/sastamala. Vesihuoltopäivystyksen numeroon 050 521 2111 vain vika- ja vaurioilmoituksia koskevat ilmoitukset.

Sastamalan Vuokratalot on suljettuna 8.–28.7. Päivystysnumero 040 688 5318.

Työllisyyspalvelut (Asemakatu 15) avoinna normaalisti. Sosiaalinen kuntoutus ja työllisyyspalvelu-jen myymälä (Asemakatu 25, rautatieaseman yksikkö) suljettuna 1.7.–28.7.

Vinkin vapaa-aikakeskuksen kassapalvelut ovat avoinna arkisin 24.6.–2.8. klo 10.30–15.00. Lii-kuntatoimiston palvelut ovat suljettuna 15.–28.7. Sulun aikana päivystävä numero on edellä mainit-tuina kellonaikoina 040 138 2048. Kulkutunnisteella Vinkin vapaa-aikakeskuksen palvelut ovat käy-tettävissä joka päivä klo 5.00–22.00.


ASEMAKAAVOITUS

Töllimäentien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa nähtäville Töllimäentien ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Mouhijärvellä sijoittuen Uotsolan ja Häijään taajamaosien välimaastoon. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena tutkia lisärakentamismahdollisuuksia harvaan asutulla taajamaosien välialueella ja sijoittaa alueelle palveluasumisyksikön mahdollistava korttelialue.

Töllimäentien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä osallisten kuulemista varten 26.6.–12.8.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa, internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Mouhijärven kirjastossa. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen kaupunginhallitukselle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella [email protected]

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola, puh. 040 506 2520.

Sastamalassa 26.6.2019
Kaupunginhallitus


KAUPUNKIRAKENNESUUNNITELMAN 2030 PÄIVITYS

Sastamalan kaupungin strategiaan liittyvää vuonna 2014 hyväksyttyä yleispiirteistä maankäyttösuunnitelmaa Kaupunkirakennesuunnitelma 2030 on päivitetty ja tarkistettu.

Kaupunkirakennesuunnitelmassa esitetään mm. väestötavoite osa-alueittain, taajamien kasvusuunnat, keskukset ja pääväylät. Suunnitelmalla ei ole lakiin perustuvia oikeusvaikutuksia. Se osoittaa kuitenkin kehittämisen painopisteitä ja suuntia ja ohjaa välillisesti suunnittelua, kaavoitusohjelmien sisältöä ja maanhankintaa.

Kaupunkirakennesuunnitelman 2030 päivitysluonnos pidetään yleisesti nähtävillä 3.6.–28.6.2019 välisen ajan yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja kaupungin verkkosivuilla www.sastamala.fi. Suunnitelmaluonnoksesta voi jättää nähtävillä oloaikana kaupunginhallitukselle osoitettuja mielipiteitä ja tarkistusehdotuksia joko postitse osoitteella PL 23, 38201 Sastamala tai sähköpostitse osoitteella [email protected].

Lisätietoja suunnitelmasta antavat kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi, puh. 050 330 1441 ja paikkatietoinsinööri Tatu Sundqvist, puh. 040 579 0251.

Kaupunginhallitus


Vammalan alueen palveluliikenne 25.3.2019 alkaen – palvelubussin tilausnumero muuttuu

Sastamalan kaupunki on mukana Sitran rahoittamassa alueellisessa kehityshankkeessa, jossa kokeillaan uusia tapoja järjestää liikkumisen palveluita harvaan asutuille alueille. Sastamalan osalta tämä kokeilu koskee Vammalan alueen palveluliikennettä. Kokeilu käynnistyy 25.3.2019 ja päättyy syksyllä 2019.

Hankkeen aikana tilaukset yhdistellään keskitetysti uudesta palvelunumerosta. Kokeilun myötä Vammalan alueen palvelubussin tilausnumero muuttuu 25.3.2019.

Uusi puhelinnumero on 03 5678 113.

Puhelu ohjautuu Tuomi logistiikan Kuljetustenohjauskeskus Kuohkeen. Tilausta ei siis tehdä enää soittamalla kuljettajalle. Tilausaika on aikaisempaa laajempi ja tilaukset voi tehdä Kuohken toiminta-aikojen puitteissa ma-la klo 6:00-21:45 ja su klo 7:15-21:45.

Menomatkan tilaus tulee tehdä viimeistään tuntia ennen matkan alkua ja paluumatkan tilaus viimeistään 30 minuuttia ennen. Autoa tulee olla odottamassa viisi minuuttia ennen sovittua aikaa.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa normaalin paikallispuhelumaksun ja matkapuhelimesta soitettaessa oman operaattorin mukaisen puheluhinnan. Jonotusaika on maksullista.

Palvelubussin liikennöintiajat eivät muutu nykyisestä. Myöskään matkan hinta ei muutu vaan se on edelleen nykyisen hintataulukon mukainen. Hankkeen tarkoituksena on tarjota parempia ja joustavia liikkumismahdollisuuksia ja hakea uusia ja parempia tapoja järjestää joukkoliikennettä alueille, joille sen järjestämiselle ei välttämättä ole taloudellisia edellytyksiä. Hankkeena aikana palveluliikenteen asiakkailla tulee mm. mahdolliseksi kyydin tilaaminen joustavasti ja helposti sovelluksella omasta kännykästä, tästä sovellustilausmahdollisuudesta tiedotetaan myöhemmin, kun se avautuu asiakkaille käyttöön kevään 2019 aikana.

Liikennöintiä on arkipäivisin maanantai-perjantai. Vanhan Vammalan kylien palveluliikennealue on keskusta, Karkku, Ellivuori, Stormi, Lantula, Sammaljoki, Houhajärvi, Kämmäkkä, Illo, Kiikan-Illo, Tyrväänkylä ja Roismala. Tarkemmat liikennöintipäivät ja aikataulut löytyvät Sastamalan kaupungin kotisivuilta www.sastamala.fi/joukkoliikenne.

Tarkemmat kylät ja liikennöintipäivät ovat:

Maanantai:

Asiointi keskustaan: Kivijärvi, Ekojärvi, Maso, Piimäsjärvi, Kaltsila, Lantula, Stormi, Eko, Leiniälä ja Vammala.

Menomatka: lähdöt noin klo 9.00-10.00.

Paluumatka: lähtö takaisin noin klo 12:30.

Tiistai:

Asiointi keskustaan: Karkku, Ellivuori, Karkunkylä, Kärppälä, Kutala, Nohkua, Tyrisevä, Hornio, Heinoo, Juurakko ja Vammala.

Menomatka: lähdöt noin klo 9.00-10.00.

Paluumatka: lähtö takaisin noin klo 12:30.

Keskiviikko:

Asiointi keskustaan: Sammaljoki, Houhajärvi, Tapiola, Rautaniemi, Murtoonmaa, Enonkulma, Illo, Kiikan-Illo ja Vammala.

Menomatka: lähdöt noin klo 9.00-10.00.

Paluumatka: lähtö takaisin noin klo 12:30.

Torstai:

Asiointi keskustaan: Karkku, Ellivuori, Karkunkylä, Kärppälä, Kutala, Nohkua, Tyrisevä, Hornio, Heinoo, Juurakko ja

Vammala.

Menomatka: lähdöt noin klo 9.00-10.00.

Paluumatka: lähtö takaisin noin klo 12:30.

Perjantai:

Asiointi keskustaan: Kivijärvi, Ekojärvi, Maso, Piimäsjärvi, Kaltsila, Lantula, Stormi, Eko, Leiniälä, Vammala.

Menomatka: lähdöt noin klo 9.00-10.00.

Paluumatka: lähtö takaisin noin klo 13:30.

Tämän lisäksi Kärppälän, Stormin, Roismalan ja Tyrväänkylän suunnalta on mahdollisuus käyttää yhteyttä keskustaan n. klo 7:30. Tilaukset ja tiedustelut tähän autoon: puh. 040 913 6219.

Maanantai-Perjantai:

Menomatka: lähtö joka aamu noin kello 7.30.

Torstai:

Asiointi keskustaan: Myllymaa.

Menomatkat: lähdöt noin klo 9:45

Paluumatka: lähtö takaisin noin klo 12:00

Hinnoittelutaulukko:

0 – 5 km 3,00 €

5,1 – 10 km 4,00 €

10,1 – 20 km 5,00 €

20,1 – 25 km 6,00 €

25,1 km < 7,50 €

Lisätietoja:

liikennesuunnittelija Ville Lipasti, puh. 040 637 4291

talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, puh. 040 574 4799


Kiikoisten Tervahaudan asemakaavaehdotus

Asemakaavan tavoitteena on laatia asemakaava, joka turvaa asukkaiden oikeudet. Kaavassa tutkitaan alueen kehittämismahdollisuuksia huomioiden alueen arvot ja luonne maakunnallisesti arvokkaana kulttuurimaisema-alueena. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Ida Montell, p. 050 328 0808, [email protected]

Asemakaavaehdotus on nähtävillä osallisten kuulemista varten 7.3. – 12.4.2019 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä Sastamalan kaupungin kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi, sekä Kiikoisten kirjastoissa. Ehdotuksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 SASTAMALA tai sähköpostitse osoitteella [email protected]

Kaupunginhallitus


Yrittäjyysmyönteiset julkiset hankinnat 7.2.2019 klo 17.00,
Sylvään koulun auditorio

Elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin Suomen Yrittäjistä luennoi aiheesta yrittäjyysmyönteiset julkiset hankinnat. Lisäksi tilaisuudessa esitellään Cloudia Kilpailutus
-järjestelmää tarjoajan näkökulmasta.

Kahvit klo 16.30 alkaen.

Tervetuloa!
Sastamalan kaupunki


KAAVAN VOIMAANTULOKUULUTUS

Sastamalan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2018 § 63 hyväksynyt Ellivuori Resortin asemakaavamuutoksen 22.8.2018 tarkistetun kaavaehdotuksen mukaisena.

Kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen.

29.1.2019 Kaupunginhallitus


KUULUTUS KAAVAN VOIMAANTULOSTA

Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.12.2018 § 250 hyväksynyt Uotsolan Hyssän- ja Pentinpuiston alueen 7.12.2018 päivätyn asemakaavamuutoksen.

Kaupunginhallituksen päätös on lainvoimainen.

21.1.2019 Kaupunginhallitus


KAAVAN VOIMAANTULOKUULUTUS

Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.11.2018 § 234 hyväksynyt Lahdenperän ranta-asemakaavan 17.8.2018 päivätyn kaavaehdotuksen mukaisena. Kaupunginhallituksen päätös on lainvoimainen.

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela, puh. 050 077 6138

7.1.2019 Kaupunginhallitus