Esitetyt liikkumisrajoitukset ovat perustuslain vastaisia

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on yksimielinen siitä, että hallituksen esittämät liikkumisrajoitukset ovat esitetyssä muodossaan perustuslain vastaisia – tai kauniimmin sanoen perustuslain kannalta ongelmallisia. Maskipakko puolestaan voidaan säätää. Se voidaan toteuttaa erillislain sijaan osana tartuntatautilain säädöksiä.

Perustuslakivaliokunnan mukaan ongelmat lakiesityksessä eivät ole korjattavissa. Epidemian hillitsemiseksi tarvittava kontaktien vähentämiseen tähtäävä sääntely on laadittava aivan toisin kuin hallituksen esityksessä laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta.

Tarvittavat muutokset lakiesityksen ovat niin suuria ja työteliäitä, että perustuslakivaliokunnan mielestä hallintovaliokunnan on tarkkaan harkittava, onko lakiehdotuksen muuttaminen perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla mahdollista eduskunnassa vai onko hallituksen annettava uusi esitys uuden valmistelun jälkeen.

Peruslakivaliokunta vaatii, että lakiesitys on mahdollisten eduskunnassa tehtävien muutosten jälkeen saatettava uudelleen perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Seuraava uutinen

HAASTATTELU

UUTISET AIHEALUEITTAIN