Valtatie kolme oikaistaan Lempäälästä Pirkkalaan – Hinta 185 miljoonaa

Valtatie kolmen perusparantamista Lempäälässä ja Pirkkalassa pohtinut ohjausryhmä valitsi parhaaksi vaihtoehdoksi moottoritien oikaisemisen. Tie on määrä oikaista Puskiaisten eritasoliittymän kohdalta eli Kuljun ja Sääksjärven väliltä Pirkkalaan. Nykyiseen tiehen uusi tie yhtyy puolisentoista kilometriä Pirkkalan ABC:ltä Lempäälään päin.

Pirkkalan kunnan ja monien luontoa arvostavien vastustaman tievaihtoehdon työt alkanevat kymmenen vuoden kuluttua. Ennen muuta raskaan liikenteen sujuvuuden parantamisella ja Pirkanmaan maakuntakaavan toteuttamisella perusteltavan urakan hinnaksi on arvioitu 185 miljoonaa euroa. Muut kaksi esillä ollutta vaihtoehtoa olisivat merkinneet huomattavasti pienempää urakkaa ja nykyisten ympäristöarvojen säilymistä.

Moottoritien oikaisuvaihtoehtoon sisältyvät oikaisun lisäksi moottoritien parantaminen Marjamäestä Kuljuun ja niin sanottu kakkoskehä eli yhteys Sääksjärven eritasoliittymästä lentoaseman luokse. Kakkoskehä rakennetaan Pulkajärven eteläpuolelle.

Jatkosuunnittelu alkaa yleissuunnitelman laatimisella. Runsaan vuoden kuluttua valmistuvan yleissuunnitelman turvin pyritään vähentämään uusien teiden tuomia haittoja, joista meluhaitat eivät ole vähäisimpiä. Yksityiskohtainen suunnittelu on vuorossa tiesuunnitelmaa tehtäessä.

Ohjausryhmään kuuluvat Pirkanmaan elykeskus, alueen kunnat, Pirkanmaan liitto, Väylävirasto, Finnavia ja Satakunnan lennosto.

Seuraava uutinen

HAASTATTELU

UUTISET AIHEALUEITTAIN